SÄKRA HEM 2025 Säkra ditt hem Säkra tillvaron

Var med i kampen mot lågorna. Säkra ditt hem med bra brandskydd.

Vi arbetar för ett säkrare sverige

Med förebyggande åtgärder går det att stoppa många av de dödsolyckor som idag sker i landet.

Förebyggande arbete

Utbildningar, kurser och nyhetsbrev

Utrustning

Rätt utrustning på rätt plats

Utbildning

Rätt kunskap om risker och analysering

Vår vision är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i en brand år 2025.

Anders, CO-FOUNDER

raven-face-2

gör din vardag säkrare

Vår mission

Säkra Sverige

Vårt mål är att ingen ska behöva omkomma eller skadas allvarligt i en brand.

Rätt skydd

Vi vill att alla hem i Sverige ska följa MSB:s råd när det gäller brandskydd.

Sprida kunnandet

Genom att sprida kunskap om brandskydd kan vi tillsammans förebygga bränderna.

Certifiering

Med vår certifiering kan du vara säker på att du är rätt skyddad.

För företag

Vårt fokus är privata bostäder men även företag behöver bra brandskydd.

Säkerheten går först

Att ha rätt skydd är viktigare än att vara försäkrad - försäkringen gäller bara efter branden!

%
Av bränderna kan undvikas
+
Bränder med personskador
+
certifierade hem
+
Nöjda medlemmar

Vårt arbete börjar nu!

Vi vill förändra tankesätt och beteendemönster kring brandskydd och kampen mot bränder. Att ha en tillbörlig och fungerande utrustning ska inte vara något man bara tänker på efter att lågorna kommit utan ska vara prioriterat inte bara genom lagar och förordningar utan lika självklart som att ha en hem- eller företagsförsäkring.

Kontakta oss

Vårt kontor är alltid öppet för de som vill skapa en tryggare vardag i sina bostäder.

Huvudkontor

E A Rosengrensvgata 29 B, 421 31 Västra Frölunda

Kontakt

support@sakrahem2025.se